Lázně Libverda – Historie

Ačkoliv samotné lázně začaly vznikat až v druhé polovině 18. století, jsou známy léčivé účinky místních pramenů již od 14. století, alespoň dá-li se věřit legendám. Věhlas pramenů se šířil dál, a tak je doloženo, že legendární vojevůdce Albrecht z Valdštejna si nechával přivážet sudy s místní vodou na svá tažení. A pak že vyhrával jen díky své vojenské genialitě…

Leave a Reply