Lázně Bělohrad – Historie

Ačkoliv se můžete občas dočíst, že již v roce 1872 fungovaly v Lázních Poděbrad koupele, vězte, že se v tomto případě jednalo jen o očistné koupele, nikoliv léčebné. Skutečné lázně vznikly až v roce 1888 díky pruské hraběnce Anně z Asseburgu, která jako první dokázala léčivost místní rašeliny, a tak se objevily sirné slatinné lázně.

Leave a Reply