Tag Archives: historie

Lázně Bělohrad – Historie

Ačkoliv se můžete občas dočíst, že již v roce 1872 fungovaly v Lázních Poděbrad koupele, vězte, že se v tomto případě jednalo jen o očistné koupele, nikoliv léčebné. Skutečné lázně vznikly až v roce 1888 díky pruské hraběnce Anně z Asseburgu, která jako první dokázala léčivost místní rašeliny, a tak se objevily sirné slatinné lázně.

Františkovy Lázně – Historie

Již v 15. století byly popsány léčivé účinky místních pramenů, a tak není divu, že vodu z pramenů znali nejen u nás, ale i v Německu, kam se obratem začala prodávat. Jen pro ilustraci – prodej františkolázeňské vody v roce 1700 převýšil objemem vodu ze všech lázní na území Německa! Nicméně až v roce 1793 byly Františkovy Lázně, z rozhodnutí císaře Františka I., založeny jako slatinné lázně. První svého typu na světě.

Lázně Karlova Studánka – Historie

Již ze 17. století pochází první písemné prameny o léčivých účincích místních pramenů. V následujícím století, poté, co proběhly rozbory zdejší vody, byly u pramenů postaveny dřevěné domky s vanami pro zdravotní koupele. Kvůli velkému ohlasu u pacientů bylo nutné postavit domy, které by sloužily k ubytování, a tak vznikají lázně se vším všudy.

Lázně Jeseník – Historie

Lázně Jeseník, známé spíše jako Priessnitzovy léčebné lázně, patří k vůbec těm nejstarším nejen na území Rakouska-Uherska, ale i na celém světě. Za toto prvenství vděčí slavnému rodákovi Vincenzi Priessnitzovi, který léčivé účinky místních pramenů s úspěchem vyzkoušel sám na sobě. Získal potřebná povolení a roku 1822 zakládá první vodoléčebný ústav na světě.

Lázně Jáchymov – Historie

Počátky unikátních lázní nejen v Česku, ale i na světě, lze datovat do roku 1864. Toho roku došlo na dole Svornost k vytrysknutí radonového pramenu, kterým se později začaly léčit neduhy pohybového aparátu. Dlouhou dobu se však nevědělo, že se jedná o léčivý pramen. Až objevy manželů Curierových napomohly rozkvětu lázní. A tak v roce 1906 zavítali do města první návštěvníci lázní.

Mariánské Lázně – Historie

Již ve středověku byly na území dnešního města objeveny minerální prameny, kterých se postupně začalo užívat k léčbě mnoha zdravotních neduhů. Nicméně první lázně ve městě vznikly až v roce 1786. Od této doby se věhlas bezmála stovky minerálních pramenů začal šířit za hranice habsburské monarchie, a tak mezi významné lázeňské hosty lze zařadit básníka Goetha, či anglického panovníka Edwarda VII.