Lázně Jeseník – Historie

Lázně Jeseník, známé spíše jako Priessnitzovy léčebné lázně, patří k vůbec těm nejstarším nejen na území Rakouska-Uherska, ale i na celém světě. Za toto prvenství vděčí slavnému rodákovi Vincenzi Priessnitzovi, který léčivé účinky místních pramenů s úspěchem vyzkoušel sám na sobě. Získal potřebná povolení a roku 1822 zakládá první vodoléčebný ústav na světě.

Lázně Libverda – Historie

Ačkoliv samotné lázně začaly vznikat až v druhé polovině 18. století, jsou známy léčivé účinky místních pramenů již od 14. století, alespoň dá-li se věřit legendám. Věhlas pramenů se šířil dál, a tak je doloženo, že legendární vojevůdce Albrecht z Valdštejna si nechával přivážet sudy s místní vodou na svá tažení. A pak že vyhrával jen díky své vojenské genialitě…

Lázně Jáchymov – Historie

Počátky unikátních lázní nejen v Česku, ale i na světě, lze datovat do roku 1864. Toho roku došlo na dole Svornost k vytrysknutí radonového pramenu, kterým se později začaly léčit neduhy pohybového aparátu. Dlouhou dobu se však nevědělo, že se jedná o léčivý pramen. Až objevy manželů Curierových napomohly rozkvětu lázní. A tak v roce 1906 zavítali do města první návštěvníci lázní.

Mariánské Lázně – Historie

Již ve středověku byly na území dnešního města objeveny minerální prameny, kterých se postupně začalo užívat k léčbě mnoha zdravotních neduhů. Nicméně první lázně ve městě vznikly až v roce 1786. Od této doby se věhlas bezmála stovky minerálních pramenů začal šířit za hranice habsburské monarchie, a tak mezi významné lázeňské hosty lze zařadit básníka Goetha, či anglického panovníka Edwarda VII.